Η σωστή ενημέρωση είναι σημαντική για τον ασθενή καθώς η κατανόηση του προβληματος του βοηθά καθοριστικά στην λύση του

Η περιήγησή σας στον δικτυακό αυτόν τόπο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την κλινική εξέταση, η οποία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της σωστής διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας.